Aktualności

Możesz wybrać w czym zbierać plastik, papier i szkło!

Od stycznia 2018 r. właściciele domków jednorodzinnych mogą gromadzić odpady zarówno w workach jak i pojemnikach.

logo-stopka2.png
Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
ul. Jerzmanowska 6A, 54 – 519 Wrocław
Tel. +48 71 338 40 87
www.chemekosystem.pl
biuro@chemekosystem.pl

Kapitał zakładowy 8 440 000 PLN w całości opłacony
Wszystkie prawa zastrzeżone Chemeko-System ©2020 | Projekt Art Open Wrocław