Aktualności

Nieuczciwe działanie konkurencji - komunikat

Kolejnym dotykającym nas i ujawnionym przykładem są działania konkurującego z nami przedsiębiorstwa, mające na celu przechwycenie kluczowych informacji o strategicznych dla nas danych, które mogą dać przewagę na rynku.

Nie ukrywamy, że prowadzimy analizy nad wprowadzeniem na rynek nowych rozwiązań i inwestycji. Tym tłumaczymy próby nielegalnego zdobycia informacji i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia go na rynek i wykorzystania ich do uprzedzenia w działaniu konkurenta.

Niezmiennie jedyną płaszczyzną konkurencji jest dla nas jakość usług. Dlatego apelujemy do konkurencji – zamiast podejmowania nieetycznych posunięć, które (jak wnioskujemy) są przez nas ujawniane jedynie w części zaangażujcie swą aktywność w budowanie najwyższej jakości usług.

 

logo-stopka2.png
Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
ul. Jerzmanowska 6A, 54 – 519 Wrocław
Tel. +48 71 338 40 87
www.chemekosystem.pl
biuro@chemekosystem.pl

Kapitał zakładowy 8 440 000 PLN w całości opłacony
Wszystkie prawa zastrzeżone Chemeko-System ©2020 | Projekt Art Open Wrocław