Aktualności

Przypominamy o obowiązku rejestracji  w BDO czyli w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Firmy bez takiego wpisu od 1 stycznia 2020 roku nie będą mogły przekazać odpadów do zagospodarowania.

Firma Chemeko-System została poinformowana , że Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez dziennikarzy do zarządu Chemeko-System Sp. z o.o.,

logo-stopka2.png
Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
ul. Jerzmanowska 6A, 54 – 519 Wrocław
Tel. +48 71 338 40 87
www.chemekosystem.pl
biuro@chemekosystem.pl

Kapitał zakładowy 8 440 000 PLN w całości opłacony
Wszystkie prawa zastrzeżone Chemeko-System ©2020 | Projekt Art Open Wrocław