Dostarczamy pojemniki, kontenery i specjalistyczne urządzenia do gromadzenia odpadów,  projektujemy procesy gospodarowania odpadami obejmujące logistykę wewnętrzną zakładów przemysłowych, miejsca i sposoby magazynowania, logistykę zewnętrzną, a także sprawozdawczość środowiskową i szkolenia.

Transport odpadów wykonywany jet za pomocą nowoczesnych, odpowiednio przystosowanych pojazdów. Wszystkie spełniają normy emisji spalin Euro 5 oraz Euro 6. Niektóre zasilane są także gazem ziemnym CNG. Dzięki takiemu rozwiązaniu redukcji ulega wielkość emisji szkodliwych spalin – dwutlenku węgla, związków siarki i cząstek stałych PM.