Oferujemy pełną gamę kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów:

11

do odbioru odpadów stałych o standardowych pojemnościach 60, 80, 120, 240 i 1100 litrów,

22

pojemniki na odpady przemysłowe płynne,

33

praskontenery oraz prasy stacjonarne,

44

pojemniki na odpady niebezpieczne,

55

kontenery hakowe o pojemności 18 m3 i 36 m3,

66

kontenery zamknięte o pojemności 7 i 10 m3,

77

kontenery zaprojektowane do indywidualnych potrzeb.