W obrębie zakładu w Rudnej Wielkiej funkcjonują instalacje, służące do zagospodarowania odpadów w drodze odzysku lub unieszkodliwiania.

 

Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych:

Instalacja ta łączy w sobie procesy polegające na mechanicznym rozdrobnieniu i sortowaniu odpadów, a następnie ich dalsze biologiczne przetwarzanie. W ramach inwestycji powstała hala technologiczna wraz z wentylatorownią, biofiltrem i wyposażeniem techniczno – instalacyjnym oraz plac dojrzewania. Instalacja pozwala na zamienne lub równoległe prowadzenie procesów biologicznego suszenia, biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych oraz kompostowania odpadów.

Instalacja do produkcji paliw alternatywnych:

Nasza instalacja do produkcji paliw alternatywnych z odpadów składa się z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń tego typu. Proces produkcji polega na rozdrobnieniu i wymieszaniu wysokoenergetycznych frakcji odpadów z jednoczesną separacją ciał obcych i zanieczyszczeń.

W ciągu roku jesteśmy w stanie przetworzyć około 110 000 ton odpadów.

Składowisko odpadów:

Składowisko w Rudnej Wielkiej jest typem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jest to obiekt spełniający wszystkie, bardzo surowe wymagania stawiane przed tego typu inwestycjami, w pełni bezpieczny dla środowiska naturalnego Rocznie procesom unieszkodliwia może zostać poddane 140 000 ton odpadów. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem, umieszczanie odpadów na składowisku jest z roku na rok coraz bardziej ograniczane. Chemeko – System kładzie nacisk przede wszystkim na odzyskiwanie odpadów. Segregacja, recykling, kompostowanie to procesy dzięki którym odpady można bezpiecznie przetworzyć i ponownie wykorzystać.

Chcemy mieć wpływ na zrównoważony rozwój świata. Nasze działania mają na celu świadczenie usług w sposób rzetelny, kompleksowy i terminowy przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz systemem ISO 9001, ISO 14001.

Instalacja do kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów:

W 2012 roku firma rozbudowała swój zakład o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów. W ramach instalacji powstała hala technologiczna wraz z wentylatorownią, biofiltrem i wyposażeniem techniczno – instalacyjnym, oraz plac dojrzewania.Instalacja pozwala na zamienne lub równoległe prowadzenie procesów biologicznego suszenia, biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych oraz kompostowania odpadów.