Chemeko - System

Najwyższa jakość oraz dbałość o środowisko naturalne

Chemeko – System świadczy usługi odbioru i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych. Posiadając status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK, mamy możliwość kompleksowego zagospodarowania odbieranych odpadów z wykorzystaniem własnych instalacji.

Oferta firmy

Nasze działania mają na celu świadczenie usług najwyższej jakości przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz systemem ISO 9001, ISO 14001.

Oferujemy pełen zakres usług związanych z zagospodarowaniem odpadów w procesach odzysku i unieszkodliwiania wraz z obsługa logistyczną – podstawianiem, załadunkiem i transportem kontenerów i pojemników.

Opierając swoją działalność na zasadach uczciwej i rzetelnej konkurencji rynkowej, chcemy stać się dla Państwa solidnym i niezawodnym partnerem w nowoczesnej gospodarce odpadami. Zapraszamy do współpracy.

Działalność firmy

Pobierz naszą
broszurę firmową