Chemeko-System dla mieszkańców Gminy Góra

W ubiegłym roku Zarząd Chemeko – System zobowiązał się do sfinansowania remontu budynku przy ul. Armii Polskiej 8 w Górze, czyli prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń do pełnienia funkcji medycznych w zakresie poradni lekarskiej, poradni chirurgicznej oraz pomocy ambulatoryjnej. Dzisiaj Prezes Roman Jagiełło podpisał porozumienie na mocy którego niebawem ruszy remont.
Łącznie na potrzeby Powiatu Górowskiego przeznaczymy kwotę 2 mln zł.