Odpady przemysłowe

Odpady przemysłowe

Oferujemy odbiór odpadów przemysłowych powstających w zakładach produkcyjnych, a także z punktów usługowych, w tym z…

Odpady budowlane i poremontowe

Odpady budowlane i poremontowe

Oferujemy osobom prywatnym kontenery o pojemności 7m3 na odpady powstające podczas budów, remontów, prac porządkowych. Do najczęściej…

Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie odpadów

W obrębie zakładu w Rudnej Wielkiej funkcjonują instalacje, służące do zagospodarowania odpadów w drodze odzysku lub unieszkodliwiania.

Kontenery i pojemniki

Kontenery i pojemniki

Dysponujemy odpowiednimi kontenerami i pojemnikami, przeznaczonymi do gromadzenia oraz załadunku odpadów komunalnych…

Pojazdy

Pojazdy

Odpady przewożone są za pomocą nowoczesnych, odpowiednio przystosowanych pojazdów, spełniających normy emisji spalin…