Oferujemy pełen zakres usług związanych z procesem gospodarowania odpadami powstającymi w zakładach przemysłowych oraz usługowych.

Dostarczamy pojemniki, kontenery i specjalistyczne urządzenia do gromadzenia odpadów,  projektujemy procesy gospodarowania odpadami obejmujące logistykę wewnętrzną zakładów przemysłowych, miejsca i sposoby magazynowania, logistykę zewnętrzną, a także sposoby zagospodarowania odpadów oraz sprawozdawczość środowiskową i szkolenia.

Nasze działania mają na celu świadczenie usług w sposób rzetelny, kompleksowy i terminowy przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz systemem ISO 9001, ISO 14001.

Opierając swoją działalność na zasadach uczciwej i rzetelnej konkurencji rynkowej, chcemy stać się dla Państwa solidnym i niezawodnym partnerem w nowoczesnej gospodarce odpadami