Nieuczciwe działanie konkurencji – komunikat

Nie godzimy się na stosowane wobec naszej firmy czyny nieuczciwej konkurencji.

Kolejnym dotykającym nas i ujawnionym przykładem są działania konkurującego z nami przedsiębiorstwa, mające na celu przechwycenie kluczowych informacji o strategicznych dla nas danych, które mogą dać przewagę na rynku.

Nie ukrywamy, że prowadzimy analizy nad wprowadzeniem na rynek nowych rozwiązań i inwestycji. Tym tłumaczymy próby nielegalnego zdobycia informacji i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia go na rynek i wykorzystania ich do uprzedzenia w działaniu konkurenta.

Niezmiennie jedyną płaszczyzną konkurencji jest dla nas jakość usług. Dlatego apelujemy do konkurencji – zamiast podejmowania nieetycznych posunięć, które (jak wnioskujemy) są przez nas ujawniane jedynie w części zaangażujcie swą aktywność w budowanie najwyższej jakości usług.