Uwaga, na Fabrycznej grasuje SZOP!

Na Fabrycznej pojawił się SZOP,  czyli Samochód Zbierający Odpady Problemowe. Specjalnie oznakowany bus będzie kursować po osiedlach dwa razy w miesiącu, mieszkańcy bezpłatnie mogą oddać tam odpady problemowe. Na naszej stronie  znajduje się link do informacji kiedy, w jakich godzinach i w jakiej lokalizacji na mieszkańców będzie czekał w SZOP.

Co mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać do SZOP-a?

 • mały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • chemikalia (rozpuszczalniki, przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych, detergenty, lepiszcze i żywice) w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, poprzez etykietę,
 • kleje i opakowania po klejach – w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, np. poprzez etykietę,
 • środki ochrony roślin (w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, np. poprzez etykietę),
 • lampy fluoroscencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne,
 • oleje i tłuszcze jadalne (w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, np. poprzez etykietę),
 • farby, opakowania po farbach (w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, np. poprzez etykietę),
 • tusze, tonery do drukarek,
 • termometry rtęciowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,

UWAGA – czego SZOP nie przyjmie?

 • odpadów wielkogabarytowych, gruzu, opon,
 • materiałów zawierających azbest,
 • odpadów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu)
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów, których odebranie może naruszać obowiązujących przepisów (w tym np. ADR),
 • odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce,
 • wszystkich odpadów wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach,
 • odpadów, które należy wyrzucać do pojemników stojących przy nieruchomościach (papier i tektura, opakowania szklane, odpady zmieszane, bioodpady, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe).