11 mln złotych trafiło z Chemeko-System do budżetu gminy Wąsosz

W związku z funkcjonowaniem na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do budżetu gminy Wąsosz trafiło już 11 058 823 złotych!

Funkcjonowanie działalności gospodarczej to jedno ze źródeł stanowiących dochody dla gmin. W przypadku funkcjonujących zgodnie z prawem składowisk odpadów firmy ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska, w formie tzw. opłaty marszałkowskiej. Olbrzymia część z tych środków trafia do samorządu terytorialnego, w tym do budżetu gminy, w której składowisko jest zlokalizowane. Dzięki temu w latach 2004-2022 do budżetu Gminy Wąsosz wpłynęło już ponad 11 mln złotych, a tylko za rok 2021 było to ponad 2 mln złotych. Za kwotę 11 mln złotych można wybudować 15 km drogi lub wyremontować ponad 30 km istniejących dróg.

Warto zwrócić uwagę, że przez ostatnie lata blisko 95 proc. wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodziło od Chemeko-System.

To nie jedyne środki, które zasilają budżet Gminy Wąsosz w związku z funkcjonowaniem składowisk w Rudnej Wielkiej. Pozostałe to m.in. podatki od czynności cywilnoprawnych czy podatek od nieruchomości.