1536 dni kontroli Chemeko-System

W związku z kolejnymi pytaniami od mediów mającymi związek z publikacjami i wypowiedziami niektórych osób
z ostatnich tygodni informujemy, iż od 2008 roku byliśmy kontrolowani 67 razy, łącznie przez 1536 dni, kontrole przeprowadzili przedstawiciele 32 różnych instytucji. Biorąc pod uwagę liczbę przeprowadzonych w Spółce kontroli, czas ich trwania oraz ich wszechstronność i nasilenie w ostatnich latach, nie ma możliwości, aby organom kontrolnym umknęły naruszenia przepisów prawa, takie jak składowanie odpadów, co do których spółka nie miała zezwolenia.

Kategorycznie i stanowczo zaprzeczamy, że spółka Chemeko-System kiedykolwiek składowała odpady medyczne, czy jakiekolwiek inne, na których składowanie nie miała zezwolenia. Nie składujemy też odpadów pochodzących z zagranicy.

Odpady medyczne znalazły się na składowisku w Rudnej Wielkiej jeden jedyny raz w wyniku niezamierzonego splotu wydarzeń i błędu pracownika, a sytuacja ta miała miejsce kilka lat temu (w 2018 roku). Błąd został natychmiast naprawiony, a odpady medyczne zostały przekazane do spalarni odpadów. Przez ostatnie cztery lata taki incydent nigdy się nie powtórzył.

Przeprowadzane na składowiskach Chemeko-System kontrole nie wykazały fetoru. Sortowanie odpadów komunalnych odbywa się w szczelnej hali, zaopatrzonej w stosowne filtry powietrza i szybkobieżne bramy. Dodatkowo cały teren składowiska w Rudnej Wielkiej otoczony jest barierą antyodorowową. Z naszych obserwacji wynika, że uciążliwość zapachowa w rejonie Zakładu pochodzi z obornika składowanego przez rolników na polach.

Zapewniamy, że Chemeko-System dba o najwyższe standardy gospodarowania odpadami, zarówno sortowania, przetwarzania jak i składowania odpadów. Leży to w interesie firmy i naszych pracowników, z których większość, bo ponad 100 osób, wywodzi się z terenów sąsiadujących z naszym zakładem.

Spółka jest otwarta również na obywatelskie kontrole i zaprosiła do jej przeprowadzenia Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które były przez nas wielokrotnie prostowane, a nadal
są rozpowszechniane przez niektóre media i osoby podjęliśmy stosowne kroki prawne.