Czekamy na działania Prokuratury

Informujemy, iż 15 grudnia 2022 roku Pełnomocnik spółki w ramach współpracy z Prokuraturą Okręgową prowadzącą postępowanie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z prowokacją w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej zwrócił się z kolejnym wnioskiem o niezwłoczne zabezpieczenie materiału dowodowego w postaci probówki z cieczą przypominającą krew. Analiza próbki może pomóc w ustaleniu źródła podrzuconych odpadów medycznych. Warto podkreślić, iż może to być ciecz, która ulega nieodwracalnym zmianom, które prowadzą do zniszczenia substancji.

Przypominamy, iż Chemeko-System złożyło do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnia przestępstwa w związku z prowokacją w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej. Prowokacja polegała na próbie dostarczenia na teren Zakładu nielegalnych odpadów medycznych w strumieni zmieszanych odpadów komunalnych.

Chemeko-System we wniosku do Prokuratury domagało się m.in. natychmiastowego podjęcia czynności, polegających na zabezpieczeniu próbki z cieczą o wyglądzie podobnym do krwi, ujawnionej w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych dostarczonych na teren Zakładu. Spółka jako pokrzywdzona oczekuje od Prokuratury równie aktywnego działania w zakresie zabezpieczenia dowodów, jak i działania w zakresie przesłuchań i zatrzymania, które miało dzisiaj miejsce i dotyczyło jednego z pracowników Zakładu.

Chemeko-System liczy na szybkie, wnikliwe wyjaśnienie sprawy prowokacji.

Zarząd Chemeko-System deklaruje pełną wolę współpracy z właściwymi instytucjami w celu wyjaśnienia sprawy.