Komunikat o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa

W związku z prowokacją w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, która miała miejsce w dniu 8 grudnia 2022, spółka Chemeko-System złożyła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na swoją szkodę. Prowokacja polegała na próbie dostarczenia na teren Zakładu nielegalnych odpadów medycznych.

Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przez nieustalone osoby czynu zabronionego, polegającego na tym, że w dniu 8 grudnia 2022 r. z terenu gminy Wąsosz na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych dostarczono niedozwolone odpady medyczne mogące zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka, lub być niebezpieczne dla środowiska naturalnego.

Pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów niezwłocznie po wykryciu niebezpiecznych odpadów zawiadomili Policję, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz przedstawicieli gminy Wąsosz. Firma deklaruje pełną wolę współpracy z właściwymi instytucjami w celu wyjaśnienia zdarzenia z 8 grudnia 2022 roku.

Chemeko-System we wniosku do Prokuratury domaga się m.in. natychmiastowego podjęcia czynności, polegających na zabezpieczeniu próbki z cieczą o wyglądzie podobnym do krwi, ujawnionej w strumieniu odpadów dostarczonych na teren Zakładu. Analiza próbki może pomóc w ustaleniu źródła podrzuconych odpadów medycznych.

Dodatkowo Chemeko-System wyraża wolę i gotowość w zakresie dostarczenia wszelkich możliwych informacji, które będą służyły właściwym instytucjom w wyjaśnieniu sprawy, również tych z przebiegu interwencji w dniu wykrycia prowokacji.

Chemeko -System sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą we Wrocławiu jest pokrzywdzonym w niniejszej sprawie. Liczy w związku z tym na szybkie wyjaśnienie sprawy, ustalenie sprawców oraz postawienie im zarzutów. Spółka nie pierwszy raz padła ofiarą prowokacji w tym zakresie. Procedury wykrywania i kontroli dostarczanych na teren Zakładu odpadów są jasne i transparentne, co ukazuje materiał dowodowy dołączony do zawiadomienia (nagrania z monitoringu).