Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – Gmina Długołęka

W związku z opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Gminy Długołęka informacją o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy
(na mocy uchwały nr LXIX/775/24 Rady Gminy Długołęka z dnia 25.04.2024 r.) Chemeko-System zaprasza firmy oraz placówki użyteczności publicznej do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych.
Od 1 lipca 2024 r. każda nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne, leżąca na terenie gminy Długołęka, będzie musiała posiadać umowę z firmą, wpisaną do rejestru działalności regulowanej Urzędu Gminy Długołęka, w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W celu zawarcia umowy prosimy o kontakt z działem handlowym:
e-mail:
handlowy@chemekosystem.pl
telefon: +48 71 338 40 87 wew. 29 lub +48 603 163 604
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00