Kolejne kłamstwa medialne dolnośląskich radnych

W związku z kolejnymi nieprawdziwymi informacjami publikowanymi w przestrzeni medialnej Zarząd Spółki Chemeko System stanowczo podkreśla, iż Spółka nie prowadziła i nie prowadzi swojej działalności pod protekcją polityczną. Spółka działa transparentnie i legalnie na podstawie właściwych decyzji administracyjnych i  jako podmiot działający legalnie jest regularnie kontrolowany przez właściwe instytucje.

Nie jest prawdą, jak twierdzą Radni Województwa Dolnośląskiego Patryk Wild i Dariusz Stasiak, że Chemeko – System nie podlegało kontrolom w ostatnich latach. Wielokrotnie już informowaliśmy i powtórzymy raz jeszcze: od 2008 roku byliśmy kontrolowani 82 razy, łącznie przez 1805 dni, kontrole przeprowadzili przedstawiciele ponad 30 różnych instytucji. Wbrew informacjom przekazywanym publicznie, składowisko odpadów w Rudnej Wielkiej zostało także  skontrolowane na przełomie lat 2022/2023 przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w trybie art. 379 Prawa Ochrony Środowiska. Zastanawiające jest, że mimo posiadanej wiedzy o tym fakcie, radni uporczywie wprowadzają opinię publiczną w błąd.

Nie jest prawdą, aby składowisko odpadów eksploatowane przez Spółkę Chemeko-System w Rudnej Wielkiej (powiat górowski) miało jakikolwiek związek z działalnością polityczną, prywatną i jakąkolwiek inną działalnością prowadzaną przez prezydenta Lubina – Roberta Raczyńskiego. Spółka oraz jej przedstawiciele nigdy nie mieli relacji biznesowych i prywatnych z Gminą Lubin i jej Prezydentem. Z informacji dostępnych publicznie wynika, że na terenie gminy Lubin zlokalizowane są składowiska, zarówno legalne jak i nielegalne, w których zagospodarowywane są odpady. Między innymi w miejscowości Rudna w powiecie lubińskim, zlokalizowane są składowiska odpadów. Podkreślamy jednak, że Rudna to nie Rudna Wielka.

Radni Województwa Dolnośląskiego, Patryk Wild i Dariusz Stasiak oraz dziennikarze kontynuują uporczywe działania na niekorzyść Chemeko-System, rozpowszechniając publicznie nieprawdziwe informacje, świadomie manipulując faktami. Po raz kolejny radni Patryk Wild i Dariusz Stasiak, a także dziennikarze, nie zwrócili się do Spółki w celu uzyskania informacji weryfikujących stan faktyczny.  Spółka po raz kolejny w okresie trwania kampanii wyborczych została wykorzystana w celach prowadzenia promocji politycznej  przez Radnych Patryka Wilda i Dariusza Stasiaka.

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które były przez nas wielokrotnie prostowane, a nadal są rozpowszechniane przez niektóre media i osoby, Spółka podejmuje stosowne kroki prawne.