Zarząd Chemeko: jesteśmy niewinni

Paweł Pogodziński, prezes Chemeko-System oraz Bartosz Kulaszka, członek zarządu firmy są niewinni, w związku z tym nie przyznają się do stawianego im zarzutu z art. 183 par. 1 k.k., czyli niezgodnego z prawem gospodarowania odpadami.

Dzisiaj Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa uwzględnił wnioski aresztowe Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jest to niezrozumiałe w kontekście aktywności zarządu i spółki w wyjaśnianiu spraw i doświadczenia współpracy z innymi organami i instytucjami, również  prokuraturami, które wcześniej prowadziły niniejszą sprawę. Przedmiotowa sprawa toczy się od ponad 5 lat i przedstawiciele Chemeko-System brali udział w czynnościach realizowanych przez Prokuraturę  w Sosnowcu i Legnicy, które wcześniej prowadziły sprawę. Zarzut i obawa matactwa podnoszona przez Prokuraturę Okręgową są absolutnie nieuzasadnione w sytuacji, kiedy sprawa toczy się już od kilku lat.

Spółka była także aktywna w wyjaśnianiu sprawy i deklarowała współpracę z Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Chemeko-System złożyło w prowadzonej sprawie szereg wniosków dowodowych. W grudniu 2022 roku Spółka złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w zakresie 183 par. 1 kk. Pomimo upływu ponad 6 miesięcy spółka nie otrzymała żadnej informacji w tym temacie. Kolejnym istotnym wnioskiem złożonym przez spółkę był wniosek o dopuszczenie dowodów w postaci dokumentów, m.in. ekspertyzy środowiskowej (analiza jakości powietrza, gleb, wód gruntowych i inwentaryzacja przyrodnicza) związanych z działaniem składowiska  odpadów w Rudnej Wielkiej. Podobnie jak w przypadku innych kilkunastu złożonych wniosków od grudnia 22 do kwietnia 23 spółka nie doczekała się żadnej odpowiedzi od Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Obrońcy złożą zażalenia na bezprawne zatrzymanie przedstawicieli firmy oraz na postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu. Pełnomocnicy wskazują na nieadekwatność środka, jakim jest zatrzymanie wobec osób, które stawiały się dotychczas na wszystkie wezwania właściwych służb. Chemeko-System złożyło także w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w końcu kwietnia br. wniosek  o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków, m.in. Pawła Pogodzińskiego.

Powołana powyżej aktywność spółki i osób nią zarządzających w żaden sposób nie wskazuje na brak woli współpracy i nie rodzi żadnych podstaw i obaw do braku stawiennictwa na przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. W związku z powyższym działania Prokuratury Okręgowej w Warszawie są nieadekwatne. Zaznaczmy, iż w tym samym momencie inny sąd rejonowy w Polsce odrzuca wniosek o areszt dla kierowcy, który pod wpływem alkoholu i narkotyków zabija w wypadku samochodowym 5 osób. Waga czynów, ich społecznych skutków a przede wszystkim jakość materiału dowodowego nie ma jak widać znaczenia…

Spółka oświadcza, iż realizuje wszelkie zobowiązania zgodnie z obowiązującymi umowami i jej działalność operacyjna nie jest zakłócona.

Zarówno Paweł Pogodziński i Bartosz Kulaszka złożyli oświadczenia ze zgodą na publikację pełnych danych, imienia i nazwiska oraz na publikację pełnego wizerunku.