Sąd postanowił o zabezpieczeniu dobrego imienia Chemeko-System

Chemeko-System jest ofiarą ataków medialnych. Artykuły, które zawierają nieprawdę są powielane w sposób mechaniczny przez kolejne redakcje, które nie kontaktują się ze spółką ani nie wykorzystują rzetelnych informacji dostępnych na stronie internetowej spółki.

W dniu 2 lipca 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ochronę dóbr osobistych i zobowiązał wydawcę Fakt.pl do umieszczenia informacji, która wskazuje, że artykuł z 28 września 2022 roku może zawierać treści naruszające dobra osobiste Chemeko-System.

Chemeko-System podjęło szereg kroków prawnych, w tym wystąpiło do sądów z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia o ochronę dóbr osobistych przez nierzetelne publikacje w innych tytułach prasowych, internetowych i telewizyjnych.