Bez aresztu dla zarządu Chemeko-System

Sąd Okręgowy w Warszawie 11 lipca 2023 roku pozytywnie rozpatrzył zażalenie Pawła Pogodzińskiego, Prezesa Chemeko-System oraz Bartosza Kulaszki i uchylił areszt tymczasowy. Sąd tym samym nie podzielił obaw prokuratury o matactwo. Sąd zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.