Chemeko-System: nasza działalność jest transparentna

Zarząd Spółki Chemeko zaprzecza po raz kolejny, iż firma kiedykolwiek była lub  jest pod jakimkolwiek, czy czyimkolwiek parasolem ochronnym. Spółka jest systematycznie nadzorowana i kontrolowana przez różne instytucje i służby.

Wobec osób, które wskazywały, że Spółka Chemeko-System korzysta z roztoczonego parasola ochronnego polityków, zostały podjęte kroki prawne na drodze sądowej. Wyjaśnienia Spółki w tym zakresie są notorycznie pomijane i nie brane pod uwagę, a Spółka stała się przedmiotem politycznej walki, na co nie ma jej zgody.

Chęć udzielania wyjaśnień przez Spółkę jest przejawem transparentności i nadziei na sprawiedliwy i rzetelny proces. W takiej sytuacji jedyną drogą do obrony dobrego imienia Spółki i zminimalizowania strat, ze względu na ciągłe naruszenia w mediach, jest droga sądowa.