Chemeko – System prostuje publikacje lokalnego portalu

Zarząd Chemko-System stanowczo oświadcza, że Spółka nie jest powiązana z rodziną Państwa Wojtyczków. Pan Piotr Wojtyczka ani jego żona nie są ani nie byli zatrudnieni w Chemeko-System, nie pełnili i nie pełnią żadnych funkcji w Chemeko-System, nie byli ani nie są udziałowcami Chemeko-System.

Spółka planuje i realizuje wszelkie inwestycje zgodnie z obowiązującymi przepisami formalno – prawnymi

Spółka nie przekazała darowizny Fundacji Sapere Aude podczas charytatywnego Balu Konstytucji, który odbył się w maju 2022 roku. Wszelkie darowizny przekazywane w ramach charytatywnego Balu Konstytucji były czynione bezpośrednio do obdarowanych instytucji lub osób potrzebujących.

Spółka od lat prowadzi transparentną politykę CSR, w której również ujęta jest działalność charytatywna skierowana do wielu podmiotów i osób potrzebujących.

Do medium, które opublikowało nieprawdziwe informacje skierowany został wniosek o sprostowanie.