Prowokacja w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej

Uwaga! Prowokacja na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej!

Dzisiaj, tj. 8 grudnia 2022 r. w trakcie przyjmowania odpadów z terenu gminy Wąsosz pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej wykryli odpady o charakterze medycznym, a wśród nich rachunek za telefon prezesa Stowarzyszenia Piękny Wąsosz.

Około godziny 10:00 w dniu 8 grudnia 2022 na teren Zakładu w Rudnej Wielkiej dotarł transport odpadów z terenu gminy Wąsosz. Odpady zostały poddane standardowej procedurze kontroli, w czasie której w transporcie wykryto niedozwolone odpady medyczne. Spółka niezwłocznie powiadomiła Policję, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Urząd Gminy w Wąsoszu. W obecności Policji dokonano szczegółowej kontroli podejrzanych worków. Oprócz niedozwolonych odpadów medycznych znaleziono w jednym z nich rachunek za telefon prezesa Stowarzyszenia Piękny Wąsosz.

Z niepokojem obserwujemy takie działanie wobec Spółki. Należy uznać, że może to mieć związek ze złożonymi postępowaniami o ochronę dóbr osobistych m.in. przeciwko Stowarzyszeniu. Oczekujemy na przybycie na miejsce WIOŚ oraz przedstawiciela gminy Wąsosz. Oświadczamy, iż byliśmy, jesteśmy i będziemy transparentni zgodnie z filozofią naszej firmy. Zrobimy wszystko, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Zapowiadamy złożenie doniesienia do prokuratury i wszelkich organów, które pomogą nam wyjaśnić to zdarzenie. Nie ma zgody z naszej strony na takie działania i prowokacje.

Chemeko-System od ponad 20 lat prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami. Firma od lat świadczy wrażliwe usługi dla lokalnej społeczności: odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne w wielu gminach na terenie Dolnego Śląska, w tym w czterech spośród 5 dzielnic Wrocławia realizując w ten sposób zadania własne gmin.