Oświadczenie

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez dziennikarzy do zarządu Chemeko-System Sp. z o.o.,

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez dziennikarzy do zarządu Chemeko-System Sp. z o.o., Spółka informuje, że ze względu na dobro prowadzonego postępowania prokuratorskiego przeciwko osobom, które godziły w wizerunek Spółki poprzez umieszczenie na banerach nieprawdziwych treści szkalujących przedsiębiorstwo, odmawia komentarza w sprawie. 
Zainteresowane media zostaną poinformowane o przedmiocie sprawy w stosownym czasie.