Pozytywne wyniki kontroli WIOŚ na terenie gminy Wąsosz

W dniu 31 sierpnia 2023 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu opublikowano informację o pozytywnych wynikach kontroli transportów odpadów na terenie Gminy Wąsosz.  W sierpniu 2023 roku inspektorzy  Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ we Wrocławiu wspólnie z przedstawicielami innych służb, m.in.  Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu oraz  Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili działania kontrolne transportów odpadów w strumieniu krajowym w gminie Wąsosz. W publicznym komunikacie służby informują, że wszystkie skontrolowane pojazdy przewożące odpady były legalne. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu nie ujawnili naruszeń z zakresu ochrony środowiska. (źródło: https://www.wroclaw.wios.gov.pl/dzialania-kontrolne-transportow-odpadow-w-gminie-wasosz/)

W ramach tej kontroli skontrolowano, m.in. transporty przewożące odpady do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej celem przetworzenia ich w instalacjach należących do Chemeko-System. Kontrole odbywały się na drodze dojazdowej na teren Zakładu. Wszystkie były legalne i nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony środowiska. Spółka Chemeko-System wielokrotnie dowiodła, że działa zgodnie z prawem i transparentnie.