Sprostowanie nieprawdziwych informacji w Onet.pl: Rudna to nie Rudna Wielka

W związku z umieszczeniem nazwy spółki Chemeko – System w materiale dziennikarskim „Afera na Dolnym Śląsku. PIS-owska ABW nielegalnie inwigilowała lidera bezpartyjnych samorządowców”, opublikowanym w portalu Onet.pl w dniu 20.02.2024 roku informujemy:

Wymienione w materiale dziennikarskim składowisko w Rudnej nie należy do spółki Chemeko – System. Spółka Chemeko – System prowadzi swoją działalność na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej w gminie Wąsosz, powiat górowski, natomiast składowisko w Rudnej, o którym mowa w artykule, to najprawdopodobniej jedno ze składowisk odpadów zlokalizowanych w gminie Rudna w powiecie lubińskim. Rudna oraz Rudna Wielka to dwie różne miejscowości, w których zlokalizowane są odrębne, nie związane ze sobą składowiska odpadów.

Spółka po raz kolejny padła ofiarą niedochowania należytej staranności dziennikarskiej naruszającej jej dobre imię oraz ofiarą przedwyborczej kampanii politycznej.

Zarząd Spółki Chemeko – System zaprzecza po raz kolejny, iż firma kiedykolwiek była lub jest pod jakimkolwiek, czy czyimkolwiek parasolem ochronnym.

W wyniku powyższego Spółka Chemeko – System podejmie odpowiednie kroki prawne zmierzające do ochrony jej interesów.