Wezwanie do zaniechania naruszania dóbr osobistych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie

Chemeko złożyło wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami, które opierały się na nierzetelnym komunikacie rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Chemeko-System złożyło w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych i usunięcia skutków naruszenia w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania poprzez zaprzestanie publikowania w jakiejkolwiek formie i lokalizacji informacji, że:
• Spółka prowadzi nielegalne składowisko,
• Spółka składuje niebezpieczne odpady medyczne, nieprzetworzone bioodpady,
• Spółka przewozi, wbrew przepisom, odpady komunalne z Litwy i Niemiec,
• został zatrzymany dyrektor składowiska.
Spółka domaga się także opublikowania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie (w zakładce komunikatów rzecznika prasowego) przeprosin podpisanych przez Prokuratora Okręgowego oraz wpłacenia kwoty 30.000 zł na cel społeczny tj. na rzecz Ambulatorium w Górze i zapłatę na rzecz Chemeko-System symbolicznego zadośćuczynienia z tytułu wyrządzonej Spółce szkody niemajątkowej w kwocie 1,00 zł. Wezwanie spółki jest ostateczne i  jeżeli w wyznaczonym terminie nie Prokuratura nie podejmie odpowiednich działań Spółka wystąpi na drogę postępowania sądowego. Dobra osobiste, takie jak dobre imię, pozostają pod ścisłą ochroną prawa, a ich bezprawne naruszanie nie może być tolerowane. Pełnomocnikiem Spółki w niniejszym postępowaniu jest  prof. dr hab. r.pr Marek Chmaj z kancelarii Chmaj i Partnerzy Sp. p.

Sprostowanie do informacji medialnych zostało opublikowane na stronie internetowej spółki: https://www.chemekosystem.pl/wyjasnienia-dotyczace-nieprawdziwych-informacji-podawanych-w-mediach/