Zabezpieczenie przez prokuraturę dowodów nielegalnego podrzucenia odpadów medycznych do Zakładu w Rudnej Wielkiej

Prokuratura na wniosek Chemeko-System zabezpieczyła dowody nielegalnego podrzucenia odpadów medycznych do Zakładu w Rudnej Wielkiej

Przypominamy, że Chemeko-System złożyło do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnia przestępstwa w związku z prowokacją w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, do której doszło na początku miesiąca. W dniu 8 grudnia 2022 r na teren Zakładu próbowano przemycić nielegalne odpady medyczne (w tym zawierających probówkę z cieczą przypominającą krew, strzykawki, igły, zużyte pojemniki na kroplówki) w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych.
Spółka wielokrotnie zwracała się do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, nadzorującej czynności o konieczność zabezpieczenia materiału dowodowego, w szczególności tego w postaci probówki z cieczą przypominającą krew:
•dnia 9 grudnia 2022 Chemeko-System złożyło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na swoją szkodę, w której podnosiło potrzebę właściwego zabezpieczenia materiału dowodowego;
•dnia 15 grudnia 2022 roku pełnomocnik spółki po raz kolejny zwrócił się z pisemnym wnioskiem o zabezpieczenie próbki z cieczą przypominającą krew;
•dnia 15 grudnia przedstawiciele zarządu dwukrotnie podjęli próbę skontaktowania się z prokuratorem prowadzącym sprawę, w kwestii zabezpieczenia materiałów dowodowych.
Próbka została ostatecznie zabezpieczona w dniu 19 grudnia br, po 11 dniach od zdarzenia. Spółka ma nadzieję, że ciecz nie uległa zniszczeniu i analiza próbki pomoże pomóc w ustaleniu źródła podrzuconych odpadów medycznych i jaka ciecz znajdowała się w próbce.
Chemeko-System wciąż oczekuje na odpowiedź na wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych  skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dzisiaj tj. 23 grudnia 2022 r. mija przedostatni dzień terminu wyznaczonego w wezwaniu, w którym Prokuratura powinna odpowiedzieć. W przypadku braku odpowiedzi, firma skieruje sprawę na drogę sądową.

Chemeko-System wyraża nadzieję na szybkie, wnikliwe i w zgodzie z przepisami prawa wyjaśnienie sprawy prowokacji. Zarząd Chemeko-System deklaruje pełną wolę współpracy z właściwymi instytucjami w celu wyjaśnienia sprawy.