Chemeko – System nie ma nic wspólnego z budową zakładu przetwarzania odpadów w Cieszynach

Chemeko-System chcąc uniknąć powielenia nieprawdziwych informacji o Spółce w mediach oraz w debatach o charakterze publicznym zamieszcza poniższe wyjaśnienia w kwestii planowanego zakładu przetwarzania odpadów w Cieszynach oraz współpracy z podmiotem gospodarczym o nazwie Eko-Dir Recykling Daniel Irla.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami wyjaśniamy, że spółka Chemeko-System nie jest w żaden sposób związana z planowaną w Cieszynach inwestycją, która polegać ma na budowie zakładu przetwarzania odpadów.
Spółka Agromix w przesłanym do mediów i do Chemeko-System oświadczeniu potwierdziła fakt braku powiązań między firmami oraz to, że jest jedynym inwestorem planowanego zakładu przetwarzania odpadów. Całe oświadczenie spółki Agromix Sp. z o.o. publikujemy poniżej.

Chemeko-System w żaden sposób nie jest związane z podmiotem Eko-Dir Recykling Daniel Irla oraz Pawłem Kończykiem. Chemeko-System Sp. z o. o. nigdy nie przekazywała odpadów, którymi gospodaruje do Eko-Dir Recykling Daniel Irla ani do M-Eko-Recykling. Chemeko-System w ramach prowadzonej działalności w latach 2014-2017 zlecała firmie Eko-Dir Recykling Daniel Irla wyłącznie organizację transportu za pośrednictwem firm posiadających stosowne pozwolenie. Pełną treść odpowiedzi na zapytanie dziennikarskie publikujemy poniżej.